Verbouwen

Het verbeteren van je woning valt enkel maar aan te moedigen. Al begin je er best niet zomaar aan. Denk goed na over wat je wil bereiken met de verbouwing. Hoe ga je het aanpakken? Wat is de beste keuze voor jouw woning? Aan de hand van een woninganalyse detecteren we de verbeterpunten en focussen we op een doeltreffende en effectieve verbouwing.

In de huidige context hangt er best een prijskaartje aan onze energie. Het spreekt voor zich dat we ons geld niet graag aan ramen en deuren buiten gooien. Toch doen we dat. Letterlijk. Veel woningen zijn namelijk niet voldoende luchtdicht of geoptimaliseerd, waardoor je vaak meer betaalt dan nodig. Tijdens een gedetailleerde woninganalyse kijken we de bestaande structuren na en bekijken we welke energetische verbeteringen de energievriendelijkheid en het wooncomfort van de woning kunnen optimaliseren, opdat jouw energierekening verlaagt.

Het slim renoveren van je woning resulteert haast altijd in een energiezuinigere uitkomst. Al is de ene woning de andere niet. Oudere woningen vragen meer aandacht en moeten bijgevolg ingrijpender gerenoveerd worden om het vooropgestelde E-peil 30 te halen. We spreken over een ingrijpende energetische renovatie:

Al hoeft het voldoen aan de Belgische energienormen niet jouw grootste doelstelling te zijn. Ingrijpend energetisch renoveren speelt ook in jouw persoonlijk voordeel en verhoogt het wooncomfort:

Energiebesparing en subsidies bij verbouwen

Het ontwerp en de uitvoering van een goede luchtdichting kan zonder veel extra kosten zo’n 10 à 15% energie besparen, wat natuurlijk zijn een impact heeft op het E-peil. De normen rond het E-peil worden alsmaar strenger, maar mits een kleine investering in een blowerdoortest kan je het aantal punten opmerkelijk verminderen. Bij een voldoende laag E-peil kan je zelfs genieten van bepaalde subsidies.