Veiligheidscoördinatie

Van zodra er twee aannemers voor de bouwwerken aangesteld worden, is het verplicht om een veiligheidscoördinator bij de werken te betrekken. Let op, deze aannemers moeten niet per definitie gelijktijdig aanwezig zijn. De coördinator brengt alle risicofactoren in kaart en stelt een veiligheids- en gezondheidsplan op met de nodige preventiemaatregelen. Tijdens de bouwwerken voert de veiligheidscoördinator werfbezoeken uit ter controle van de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen. Na elk bezoek stelt hij/zij een verslag op met eventuele feedback of bijkomende werkpunten. Op deze manier voldoet je werf te allen tijde aan de veiligheidsnormen.