Asbestinventaris

Wat is een asbestdeskundige?

Een asbestdeskundige is een professional die gespecialiseerd is in het identificeren, beoordelen en beheersen van asbesthoudende materialen. Ze hebben de juiste kennis en ervaring om veilig en efficiënt met asbest om te gaan.

Waarom heb je een asbestdeskundige nodig?

Asbest is een gevaarlijke stof die ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het is daarom essentieel om een asbestdeskundige in te schakelen wanneer je vermoedt dat er asbest aanwezig is in een gebouw of object. Een deskundige kan een asbestinventarisatie uitvoeren om de aanwezigheid van asbest te bevestigen en een plan op te stellen voor veilige verwijdering of beheersing.

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie is een gedetailleerd onderzoek dat wordt uitgevoerd om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in een gebouw of object vast te stellen. Dit omvat een grondige inspectie van alle mogelijke locaties waar asbest kan worden aangetroffen, zoals dakbedekking, isolatie, vloeren en nog veel meer. De asbestdeskundige neemt monsters van verdachte materialen en analyseert deze in een laboratorium om de aanwezigheid en het type asbest te bevestigen.

Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie begint meestal met een voorbereidende fase, waarin de asbestdeskundige informatie verzamelt over het te onderzoeken gebouw of object. Vervolgens voert de deskundige een visueel onderzoek uit, waarbij alle potentiële asbestlocaties zorgvuldig worden geïnspecteerd. Indien nodig worden er monsters genomen van verdachte materialen, die later worden geanalyseerd in een geaccrediteerd laboratorium. Na afronding van het onderzoek ontvang je een gedetailleerd rapport met de resultaten en aanbevelingen.