Ventilatieverslaggeving

Om een goede luchtkwaliteit te waarborgen en vocht- en gezondheidsproblemen te vermijden, is het in functie van het EPB-dossier sinds 2006 verplicht een ventilatiesysteem te plaatsen in alle nieuwbouwwoningen en -appartementen. Desondanks bleek uit onderzoek van rekentool Optivent dat niet alle ventilatie-installaties aan de voorgedragen normen voldoen, ten nadele van de luchtkwaliteit én jouw portemonnee.

Hoe luchtdichter het gebouw, hoe belangrijker een goed functionerende ventilatie-installatie. Waaraan deze moet voldoen, wordt volgens de EPB-regelgeving vastgelegd in een duidelijke set van eisen en prestatiecriteria: de Technische Specificaties STS P 73-1. Aan de hand van dit kwaliteitskader stelt de opdrachtgever een betrouwbaar ventilatieprestatieverslag op, zodat jouw geïnstalleerde systeem ter controle getoetst kan worden aan de vooropgestelde normen.

Ventilatie-mythes ontkracht

Een ventilatiesysteem maakt te veel lawaai

Een malfunctionerend of ondermaats ventilatiesysteem zal meer van zich laten horen dan gewenst. Dit benadrukt het belang van een goede, kwalitatieve ventilatie. Een degelijk ventilatiesysteem is sterk merkafhankelijk en wordt gekenmerkt door een lagere luchtsnelheid, waardoor het geluid van de ventilatie vermindert. Bij Bouw en Energie Advies staan we jou graag bij in de zoektocht naar het ventilatiesysteem dat het best bij jouw budget en woning past.

Een ventilatiesysteem verbruikt veel

Een ventilatiesysteem draait nooit het hele jaar door op maximum capaciteit, al speel je als gebruiker zelf een belangrijke parameter hierin. Je zal je systeem goed moeten leren gebruiken om er maximaal rendement uit te kunnen halen. Daarentegen is het energieverbruik van jouw ventilatie-unit sterk afhankelijk van de installatie die eraan gekoppeld is en de mate van tegendruk. Een goed ventilatiesysteem in combinatie met een slecht geplaatste installatie resulteert nog steeds in een hoger verbruik. Een weloverwogen en doordachte keuze van systemen speelt hier vervolgens een cruciale rol in het energieverbruik ervan.

Een ventilatiesysteem dat voldoet aan de normen:

Welke documenten inzake ventilatieverslaggeving voorzien we voor de bouwheer?