EPB

Ga je binnenkort bouwen of verbouwen? Dan heb je ongetwijfeld al kennisgemaakt met de welgekende afkorting ‘EPB’. Deze slaat terug op de EnergiePrestatie en het Binnenklimaat van je woning. Als gevolg van een beslissing van de Vlaamse Regering om de algemene CO2-uitstoot te reduceren, zijn sinds 2006 alle nieuwbouwwoningen onderworpen aan specifieke bouweisen. We raden je daarom ten zeerste aan om een doordacht plan voor ogen te hebben en een correct EPB-dossier te laten opstellen, alvorens de bouwwerken van start gaan. Zo vermijd je onaangename verrassingen tijdens het (ver)bouwproces en voldoet jouw woning 100% aan de wettelijke normen.

Het EPB verdeelt zich verder onder 3 categorieën, zijnde nieuwbouw, renovaties en niet-residentiële gebouwen. Zowel nieuwbouwprojecten als renovaties vallen onder het EPW. Deze EPW-methode bepaalt het E-peil per wooneenheid.

Niet-residentiële gebouwen, bestaande uit kantoren en industrie worden samengebracht onder EPN-gebouwen: Energieprestatie van Niet-residentiële gebouwen.

Van zodra een bouwvergunning vereist is voor de werken, ben je EPB-plichtig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een woning. Wanneer je het gebouw intern gaat verbouwen, zonder het uitbreken van draagstructuren, heb je noch een architect nodig, noch ben je EPB-plichtig. De ideale kans om een woninganalyse te laten uitvoeren alvorens je zelf met de werken start!

Als adviesbureau beogen we steeds op een weloverwogen en vooral onafhankelijke manier advies te verlenen, afgestemd op jouw budget en bouwproject. Hetzij nieuwbouw, renovatie of een ingrijpende energetische renovatie (IER), die elk hun eigen wettelijke doeleinden nastreven. Welke EPB-eisen van toepassing zijn op jouw bouwproject vind je hier.

Met 10 jaar aan kennis en expertise ontzorgen we jou van de vooropgestelde EPB-eisen. Zo is bijvoorbeeld iedere nieuwbouw vanaf 2021 verplicht te voldoen aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal). Bouwaanvragen vanaf 2021 zullen vervolgens het E30-peil horen te respecteren.

We bieden jou daarnaast bijkomende tips opdoende dat het project niet alleen wettelijk in orde is, maar eveneens resulteert in een aangename thuis. Energiebesparend en comfortabel wonen horen elkaar niet uit te sluiten.