Architect

Een goede samenwerking tussen jou, als architect, en ons, als energiedeskundigen, brengt heel wat ontzorging met zich mee. Als onafhankelijke vakspecialist brengen we meteen een eerste advies uit, wat jou als architect heel wat tekenwerk en toekomstige bouwknopen kan besparen. Vaak gaan we al tewerk op basis van een voorontwerp. Hierdoor kunnen we alvast een snelle analyse maken van het ontwerp en al de nodige tips & tricks meegeven. Zie ons als jouw onafhankelijke side kick, die op de juiste momenten opduikt, met het juiste advies.

Als architect heb je heel wat aan het hoofd, waardoor elke kans op tijdswinst vaak met twee handen gegrepen wordt. We schieten dan ook meteen in actie en maken van het voorontwerp een eerste energie-analyse, waardoor meteen duidelijk wordt of het ontwerp al dan niet haalbaar is om te voldoen aan de vooropgestelde prestatie-eisen. Zo vermijd je achteraf bijkomende aanpassingen en daarbijhorende kosten die de bovengrens van het budget overstijgen. Aan de hand van een vooraf opgestelde budgetindicatie zorgen we ervoor dat het ontwerp binnen haar budgettaire lijntjes blijft.

Hoe verloopt onze samenwerking?

Idealiter maken we zo vroeg mogelijk deel uit van het bouwtraject. Op deze manier zijn we van bij de start betrokken bij de werken en kunnen we meteen bijsturen tijdens de allereerste fasen. Bekijk ons als een coach. We staan naast de zijlijn wanneer de match gespeeld wordt en corrigeren/adviseren op nét die momenten die cruciaal zijn voor het eindresultaat van het project. Een tactisch plan uitwerken, onfhankelijk advies bieden op maat van het bouwproject en gedegen begeleiding tot en met de eindfase: dat is wat we doen.